دوره فریمورک طراحی سایت BootStrap

یکی از محبوبترین فریمورک های طراحی وبسایت دنیاست.این فریمورک به دلیل رعایت استانداردهای طراحی وبسایت با استقبال بسیار زیادی از سوی طراحان قالب روبرو شد.یادگیری آن بسیار لذت بخش می باشد و از سوی بسیاری از حرفه ای ها توصیه شده است.در این دوره سعی می کنیم،هر انچه نیاز شما برای کار با این فریمورک محبوب می باشد را بازگو کنیم، تا بتوانید طرح های خود را با سرعت بسیار بیشتر پیاده سازی کنید.

 

سرفصل دوره آموزش فریم ورک Bootstrap

معرفی سیستم گرید در بوت استرپ، کلاس های سیستم گرید، انواع حالت های پیاده سازی سیستم گرید

کار با محتوا (تصویر، جدول، کد ، متن و ... )

Component ها (منو ها ، فرم ها ، باکس نمایش، منوی افتادنی، دکمه، اسلایدر و... .)

Utility ها و بررسی کلاس ها و استایل ها (کلاس های Border ها، رنگ ها، نمایش و عدم نمایش ،شناور سازی، موقعیت دهی عناصر، تغیین اندازه عناصر در سیستم گرید ، کلاسهای تعیین فاصله عناصر، تعیین متون در سند)

و هر آنچه نیاز شماست تا در بوت استرپ را یاد بگیرید به شما آموزش خواهیم داد.

یکی از محبوبترین فریمورک های طراحی وبسایت دنیاست.این فریمورک به دلیل رعایت استانداردهای طراحی وبسایت با استقبال بسیار زیادی از سوی طراحان قالب روبرو شد.یادگیری آن بسیار لذت بخش می باشد و از سوی بسیاری از حرفه ای ها توصیه شده است.در این دوره سعی می کنیم،هر انچه نیاز شما برای کار با این فریمورک محبوب می باشد را بازگو کنیم، تا بتوانید طرح های خود را با سرعت بسیار بیشتر پیاده سازی کنید.

 

سرفصل دوره آموزش فریم ورک Bootstrap

معرفی سیستم گرید در بوت استرپ، کلاس های سیستم گرید، انواع حالت های پیاده سازی سیستم گرید

کار با محتوا (تصویر، جدول، کد ، متن و ... )

Component ها (منو ها ، فرم ها ، باکس نمایش، منوی افتادنی، دکمه، اسلایدر و... .)

Utility ها و بررسی کلاس ها و استایل ها (کلاس های Border ها، رنگ ها، نمایش و عدم نمایش ،شناور سازی، موقعیت دهی عناصر، تغیین اندازه عناصر در سیستم گرید ، کلاسهای تعیین فاصله عناصر، تعیین متون در سند)

و هر آنچه نیاز شماست تا در بوت استرپ را یاد بگیرید به شما آموزش خواهیم داد.