برگزاری دوره های آموزشی شتاب آموز در دانشگاه آزاد

برگزاری دوره های آموزشی شتاب آموز در دانشگاه آزاد

21 دوشنبه 1397 مدیر سایت 0 نظر

دانشجویان گرامی برای ثبت نام در دوره های آموزشی شتاب آموز در دانشگاه آزاد می توانند به واحد دوره های کوتاه مدت دانشگاه مراجعه کنند