برگزاری دوره های آموزشی شتاب آموز در دانشگاه آزاد
21 دوشنبه 1397

برگزاری دوره های آموزشی شتاب آموز در دانشگاه آزاد

دانشجویان گرامی برای ثبت نام در دوره های آموزشی شتاب آموز در دانشگاه آزاد می توانند به واحد دوره های کوتاه مدت دانشگاه مراجعه کنند
تدوین روند اجرایی عالی در تربیت نیروی انسانی
21 دوشنبه 1397

تدوین روند اجرایی عالی در تربیت نیروی انسانی

در تمامی رشته های تحصیلی،  اگر فردی که می خواهد وارد آن شود خودش را با شرایط بازار واقعی کار تطبیق نکند و فقط بخواهد با گذراندن دوره های آکادمیک شرایط کاری مناسبی داشته باشد، نشدنی است.  ...