شتاب آموز - آشنایی با سینتکس زبان php
image

آشنایی با سینتکس زبان php

باتوجه به اینکه کدهای PHP بر روی سرور اجرا می شوند و سپس نتایج خروجی جهت نمایش بر روی مرورگر کاربر، به صورت تگ های HTML ارسال می شود. اسکریپت های PHP با php?>  شروع شده و با  ?>  تمام می شود

<?php
// PHP code goes here
?>

همچنین پسوند فایل های PHP به صورت php. می باشد

در مثال زیر یک کد php داریم که با استفاده از تابع echo  پیام !Hello World را نمایش می دهد:

نکته : دستورات PHP با یک سمی کولون (;) پایان می یابد.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>My first PHP page</h1>

<?php
echo "Hello World!";
?> 

</body>
</html>

 

کامنت ها در PHP

یک کامنت در واقع از خط های غیر قابل اجرا تشکیل شده است. کامنت برای نوشتن توضیحی به کار می رود که برای درک بیشتر خودتان و دیگر برنامه نویسان نوشته می شود. مرورگر، کامنت ها را نمی خواند.
دو نوع کامنت در php وجود دارد:

  1. کامنت های تک خطی

کامنت های تک خطی برای توضیحات کوتاه به کار می روند. یک کامنت تک خطی یا با (#) آغاز می شود یا اینکه با دو بک اسلش (//) شروع می شود.

<?php

# This is the single line comment

# This is the next line comment

// This is also a single line comment.

?>
  1. کامنت های چند خطی

کامنت های چند خطی در واقع از چند خط توضیح تشکیل شده اند. در اینجا می توانید کامنت های بیشتری را به کار ببرید؛ این کامنت ها باید در علامت (/*….*/) نمایش داده می شوند.

<?php

/*

This is a comment with multiline

view : Multiline Comments Demo

*/

?>

حساسیت به حروف بزرگ و کوچک

در زبان PHP هیچ کلمه ی کلیدی (مانند if و else و while و ...)، هیچ کلاسی و هیچ تابعی نسبت به بزرگی یا کوچکی حروف حساس نیستند. در مثال زیر تمامی خط های کد یکی هستند و شما مجاز به استفاده از آن ها می باشید:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
ECHO "Hello World!<br>";
echo "Hello World!<br>";
EcHo "Hello World!<br>";
?> 

</body>
</html>

نکته ی مهم: تنها موردی که نسبت به حروف کوچک و بزرگ حساس است نام متغیرها می باشد. به طور مثال در کدهای زیر تنها دستور اول مقدار color$ را نمایش می دهد چرا که color$ و COLOR$ و coLOR$ از نظر PHP سه متغیر کاملا متفاوت هستند:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<?php
$color = "red";
echo "My car is " . $color . "<br>";
echo "My house is " . $COLOR . "<br>";
echo "My boat is " . $coLOR . "<br>";
?> 

</body>
</html>

 

نظرات (0 )

ارسال نظر