دوره های شتاب آموز

آموزش برنامه نویسی کودکان - اسکرچ در گرگان

پیش از شروع آموزش و گذارندن دوره آموزش حضوری زبان پی اچ پی بهتر است کمی با این زبان بیشتر آشنا شویم . پی

 • 32 ساعت
 • 16 جلسه
 • مقدماتی
دوره vue js

پیش از شروع آموزش و گذارندن دوره آموزش حضوری زبان پی اچ پی بهتر است کمی با این زبان بیشتر آشنا شویم . پی

 • 32 ساعت
 • 16 جلسه
 • پیشرفته
دوره آموزش ICDL

پیش از شروع آموزش و گذارندن دوره آموزش حضوری زبان پی اچ پی بهتر است کمی با این زبان بیشتر آشنا شویم . پی

 • 32 ساعت
 • 16 جلسه
 • مقدماتی
دوره لاراول

پیش از شروع آموزش و گذارندن دوره آموزش حضوری زبان پی اچ پی بهتر است کمی با این زبان بیشتر آشنا شویم . پی

 • 32 ساعت
 • 16 جلسه
 • پیشرفته
دوره طراحی وب پیشرفته

پیش از شروع آموزش و گذارندن دوره آموزش حضوری زبان پی اچ پی بهتر است کمی با این زبان بیشتر آشنا شویم . پی

 • 40 ساعت
 • 20 جلسه
 • پیشرفته
دوره آموزش php

پیش از شروع آموزش و گذارندن دوره آموزش حضوری زبان پی اچ پی بهتر است کمی با این زبان بیشتر آشنا شویم . پی

 • 40 ساعت
 • 20 جلسه
 • پیشرفته
دوره پایتون

پیش از شروع آموزش و گذارندن دوره آموزش حضوری زبان پی اچ پی بهتر است کمی با این زبان بیشتر آشنا شویم . پی

 • 32 ساعت
 • 16 جلسه
 • مقدماتی
دوره طراحی وب مقدماتی

پیش از شروع آموزش و گذارندن دوره آموزش حضوری زبان پی اچ پی بهتر است کمی با این زبان بیشتر آشنا شویم . پی

 • 40 ساعت
 • 20 جلسه
 • مقدماتی